Groundworks 1
  • Korytowanie
  • Niwelacja terenu
  • Profilowanie dróg
  • Stabilizacja gruntu
Groundworks 2
Groundworks 3
  • Uzbrajanie terenu
  • Wykopy pod budynki jednorodzinne
  • Wymiana gruntu
  • Wzmocnienie gruntu
Groundworks 4
Groundworks 5
  • Wykopy pod fundamenty
  • Przygotowanie terenu pod budowę obiektów